The Three Vehicles of Buddhist Practice

When Buddhism came to Tibet, the great masters of meditation determined that to practice Buddhism properly, all three vehicles or levels of Buddhism had to be studiedd and practiced…..

Klik hier om de gehele tekst in pdf formaat te downloaden of af te drukken

De vlucht van de Garoeda

“De in lompen geklede, mystieke dichter-kluizenaar met zijn lange gevlochten haren, die rondzwerft over de Tibetaanse hoogvlakten, is een belangrijke archestypische figuur in de mythische oosterse denkwereld. Dit was hoe Shabkar Lama Tsokdruk Rangdrol, de auteur van De vlucht van de garoeda eruit zag. Shabkar was niet afkomstig uit een adelijke familie waarvan elke generatie wel een aantal tulku’s (gereïncarneerde leraren) voortbracht, maar hij was van een heel eenvoudige afkomst. Omdat hij geen welgestelde opvoeding genoten had, was hij een geleerde die uit eigen ervaring schreef, direkt vanuit zijn hart. Terwijl hij het grootste deel van zijn jeugd in de eenzaamheid van grotten en kluizenaarshutten doorbracht, beoefende hij wat hij onderwees en opsschreef. Zijn biografie’ staat vol met verhalen over zijn edelmoedigheid als bedelaar, over zijn bescheidenheid als een oprechte en pretentieloze leraar, en over zijn goede humeur en zijn mededogen. Hoewel hij zijn initiatie ontvangen had in de Nyingma traditie, besteedde hij geen tijd aan sektarische verschillen en ontving initiaties van lama’s uit elke school” Bron: Keith Dowman

Klik hier om een deel van de verzen te lezen.

De zes bardo’s – de veranderlijke staten van de geest

Sogyal Rinpoche schrijft in zijn boek ‘Het Tibetaanse boek van Leven en Sterven’ het volgende over het proces van leven en sterven: “In de boeddhistische benadering worden leven en dood gezien als één geheel, waarin de dood het begin is van een ander hoofdstuk van het leven. De dood is een spiegel waarin de gehele betekenis van het leven wordt gereflecteerd.” En over het bardo onderricht zegt hij: “In dit prachtig onderricht wordt het leven gepresenteerd als een serie van voortdurend veranderende, in elkaar overgaande werkelijkheden, die bardo’s worden genoemd. In een korte tekst, geschreven door Padmasambhava, worden zes verschillende bardo’s onderscheiden: de natuurlijke bardo van dit leven, die verder wordt onderverdeeld in de bardo van het waak-, droom- en meditatief-bewustzijn, de pijnlijke bardo van het sterven, de bardo van intrinsieke straling en de bardo van wording. Deze tekst hebben we in het voorjaar 2015 bestudeerd en besproken

Bijgaand een link naar de te downloaden tekst De basisverszen van de zes tussenstaten

De bevrijdende natuur van (ego) bewustzijn

Met behulp van een commentaartekst van Thrangu Rinpoche hebben we ‘The Treatise Distinguishing Consciousness and Wisdom’ van de derde Karmapa (1284-1339) besproken (najaar 2014). Deze tekst bestaat uit 36 verzen en geeft een analyse van het (ego)bewustzijn in relatie tot de wijsheidsgeest of Boeddhanatuur. In de Kagyu traditie wordt gesproken van acht vormen van bewustzijn, die samen ons dagelijkse (ego)bewustzijn vormgeven en onze visie op de werkelijkheid bepalen.

Bijgaand een link naar de te downloaden tekst Verzen uit het boek Transcending Ego .

 

Het gebed van Mahamudra

Het Mahamudra gebed is het traditioneel gebed van de Kagyü traditie, één van de vijf hoofdstromingen van het Tibetaans Boeddhisme. Het gebed wordt tijdens elke bijeenkomst gereciteerd en verbindt ons met de leraren van de Mahamudra meditatietraditie.

Bijgaand een link naar de te downloaden tekst Het gebed van Mahamudra

Audio-opname “sitting posture”.

De meditatieoefening ‘sitting posture’ geeft de basisinstructie hoe te zitten tijdens het mediteren. De instructie wordt gegeven door Reginald A. Ray en komt uit zijn CD serie Buddhist Tantra, Teachings and Practices for Touching Enlightenment with the Body.