Leraren

Biografie van Venerable Thrangu Rinpoche

Negende reïncarnatie

ThranguRinpoche-MaroonThrangu Rinpoche is een van de belangrijkste leraren van de Kagyu Traditie. Hij heeft de graad van Geshe en Khenpo, hij heeft vier Vajra regenten gedoceerd en is een belangrijke gids voor de lama’s in Rumtek. Rinpoche is de negende incarnatie van een lijn van in hoge mate gerealiseerde meditatiemeesters. Rinpoche is op dit moment …Lees verder

Tulku Damchö Rinpoche is door Tai Situ Rinpoche herkend als de reïncarnatie van Lama Tsoknyi, eetulkudamchon van de meest geleerde en gerespecteerde beoefenaars in het Thrangu Klooster vóór de Chinese invasie. Tulku Damchö geeft les aan de vele meditatiecentra van Thrangu Rinpoche in Europa (waar ons centrum ook deel van uitmaakt), Amerika en Azië. Tulku Damchö kennen we als een bescheiden, vriendelijke en humorvolle Lama.
lamakunga

Lama Kunga Dorje, monnik en resident lama in Halscheid (Duitsland), is meester in alle tantrische rituelen en verzorgt voor Vajra Vidya de uitvoering en overdracht van verschillende rituelen. In Duitsland (Halscheid) begeleidt hij als retreat master de driejarenretraite.

antoonkampAntoon Kamp studeerde Godsdienstwetenschap in Groningen met als specialisatie Boeddhisme. Tijdens zijn studie verbleef hij ruim drie maanden in India en Nepal, waar hij Tibetaanse gemeenschappen en kloosters bezocht. Ruim vijfentwintig jaar heeft hij de yoga en meditatietraditie van zowel India als Tibet bestudeerd en beoefend en les gekregen van verschillende leraren. Thans is hij docent Boeddhisme aan verschillende universiteiten (HOVO), geeft lezingen en begeleidt cursussen in Boeddhisme en meditatie. Hij is medeoprichter van het Vajra Vidya centrum hier in Soest en is tevens als leraar daarmee verbonden.

Leraren die het centrum hebben bezocht

pemadorjeePema Dorjee is nauw verbonden met de Dalai Lama en reist de wereld over om Boeddhistisch onderricht, lezingen en workshops te geven. Met verschillende projecten helpt hij mensen in afgelegen gebieden in de Himalaya in Noordoost India en in Nepal. Zo zijn er projecten voor duurzame landbouwtechnieken, voor educatie van onder andere jonge meisjes, voor ouderen en zwakkeren. Hij wordt ondersteund door zo’n 170 mensen uit 10 landen. In Nederland is dat de Tara Bodong stichting. Zijn onuitputtelijke stroom energie is verbazingwekkend en zijn manier van lesgeven is vol humor en vriendelijkheid.

HANS ZWART

hans-zwartHans Zwart hebben we in het voorjaar 2019  uitgenodigd om over de Sukhavati ceremonie te spreken en met ons te beoefenen. De SUKHAVATI ceremonie is de ceremonie voor het afscheid nemen (of gedenken) van een overledene.  Hans Zwart is sinds 1977 student van Chogyam Trungpa. Hij is leraar en meditatie instructeur bij het Shambhala centrum in Amsterdam.

PROGRAMMA

Voorjaarsprogramma 2021 ONLINE of in het Vajra Vidya centrum

Donderdag 22 April meditatie oefenavond (online)
Zaterdag 24 april studie- en meditatiebijeenkomst (online)
Donderdag 29 april meditatie oefenavond (online)