Activiteiten

Klik op deze link om de najaarsagenda 2017 van het Vajra Vidya centrum in Soest in pdf formaat te openen.

Klik op deze link om de najaarsagenda 2017 van de studie- en meditatiegroep in Rotterdam (DJOJ centrum) in pdf formaat te openen.

Meditatiebijeenkomsten-donderdagavond (doorlopend)

Zowel voor gevorderden als beginners mediteren we op donderdagavond. Het is een oefenavond voor diegenen die regelmatig onder begeleiding van een leraar (Antoon Kamp) willen mediteren. Afhankelijk van de situatie en deelnemers maken we een keuze uit de Mahamudra meditatie traditie (kalmte- en inzichtmeditatie) en de Tantra meditatie traditie (helende, energetische vormen van meditatie, waarbij verbeelding, lichaam, klank en zintuigen centraal staan.

Start: vanaf donderdag 7 september doorlopend (tot 14 december). Behalve de officiële schoolvakanties
Tijd: 19.30 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 19.15
Locatie: Vajra Vidya centrum Soest
Kosten: € 105,00 (tientjesleden) of € 175,00 (niet-leden) voor 14 bijeenkomsten.

Studie- en meditatiegroep Rotterdam (DJOJ gebouw)

Op dinsdagen in Rotterdam wordt een tweetal programma’s aangeboden. De eerste betreft het meditatieprogramma. Het thema en de inhoud ervan is hetzelfde als in het Vajra Vidya centrum wordt aangeboden:De drie voertuigen van het Ene meditatief pad

Het tweede programma betreft een studie/college programma met als titel De Vlucht van de Garoeda – het onderzoeken van de dimensies van Ruimte, Tijd, Kennis en Vrijheid. Deze cursus is een vervolg en afronding van het voorjaarsprogramma, maar is ook toegankelijk voor nieuwe deelnemers die zich eerder hebben verdiept in de filosofie en denkwijzen van het Boeddhisme.

De vlucht van de Garoeda is een beroemde meditatietekst die geschreven werd door de zwervende yogi Shabkar Lama (1841 – 1922) tijdens een drie jaar durende retraite op een eenzaam eiland middenin het Kokonor meer in Tibet. In zijn poëtische en magische taal laat hij zien hoe gedachten en emoties in ons opkomen en ons leven voortdurend bepalen. Maar de geest zelf blijft een kwaliteit houden van openheid en helderheid, een staat van volmaaktheid. Door zijn schitterende tekst roept hij bij de lezer een meditatieve staat van helderheid op, waardoor alle ervaringen geleidelijk transparanter worden.
Deze tekst is afkomstig uit de esoterische traditie binnen het Tibetaans Boeddhisme, die Dzogchen – volkomen volmaaktheid – wordt genoemd. Door een direct inzicht in onze eigen geest en het ervaren van de onderliggende helderheid die in iedere ervaring aanwezig is, kan middenin elke situatie van het dagelijks leven een krachtig gevoel van vrijheid en ruimte ontstaan. Een ruimte die tegelijkertijd de mogelijkheid biedt om onze vaste reactiepatronen (verleden geprojecteerd naar de toekomst) te doorbreken, waarbij tegelijkertijd nieuwe inzichten (kennis) tot stand kunnen komen.

“Laat elke gedachte voorbijgaan als de vlucht van een vogel die in de lucht geen sporen nalaat, laat elke huidige gewaarwording voorbijgaan als volstrekte heldere ruimte, Laat elke gedachte voorbijgaan zonder er ook maar één te ontwikkelen of te veranderen, en geniet op je gemak van de natuurlijke staat van open ruimte”.

Achtergrondliteratuur: De vlucht van de Garoeda, Shabkar Lama. Er zijn twee Nederlandse vertalingen van deze tekst. Eén van Robert Hartzema en één van Keith Dowman (vertaald uit het Engels). Hoewel de verzen uit de Vlucht van de Garoeda als basis dienen voor de colleges, zal ik ook gebruik maken van Dzogchen literatuur, waarvan ik later een overzicht zal geven. Als ondersteuning voor het bestuderen van de tekst krijg je een kopie van de Power Points en eventuele artikelen die de tekst verder toelichten of verduidelijken.

Voor verdere details zoals data, tijden, kosten en locatie klik hier om het programma in pdf formaat te openen of bel (035 6026262) of email mij voor verdere informatie.

Studie en meditatie: De drie voertuigen van het Ene meditatieve pad – 4 zaterdagochtenden

Studie: Toen het Boeddhisme naar Tibet kwam, besloten meditatieleraren en yogi’s van die tijd dat, om het Boeddhisme op een verantwoorde en juiste wijze te praktiseren, alle drie voertuigen of niveaus van Boeddhisme bestudeerd en gepraktiseerd moesten worden. Het eerste voertuig voor beoefening is het Hinayana pad dat onder andere een zorgvuldige analyse en reflectie inhoudt van het ‘zelf’, het cultiveren van positieve verdiensten en reflectie op Boeddha’s eerste lering: de vier edele waarheden. De basis van meditatiebeoefening in deze fase is kalmte- (samatha) en inzichtmeditatie (vipashyana). Het tweede voertuig voor beoefening is het Mahayana pad dat onder andere inhoudt inzicht in het begrip ‘leegte’ (sunyata) en onderscheidend inzicht verkrijgen in de absolute en relatieve aard van de geest. De meditatieve beoefening van het Mahayana pad legt nadruk op het ontwikkelen van een open hart, waarbij het fundamenteel onderscheid tussen jezelf en de ander losgelaten wordt. Het is het pad van een Bodhisattva, die vorm krijgt in het beoefenen van de zes perfecties. Het derde voertuig voor beoefening is het Vajrayana pad, welke op praktische wijze vorm krijgt door voorbereidende meditaties (Ngöndro), Yidam meditatie (visualisatie, mantra) en Mahamudra/ Dzogchen. In de Mahamudra/Dzogchen traditie is het uitgangspunt voor meditatie inzicht verwerven in de essentiële natuur van de geest. Het boek van Thrangu Rinpoche ‘The Three Vehicles of Buddhist Practice’ gebruiken we als achtergrondliteratuur. Je kunt deze downloaden via deze link

Meditatie: Tijdens de cursus maken we een keuze uit de Mahamudra traditie (kalmte- en inzichtmeditatie) en Tantra traditie (helende, energetische vormen van meditatie, waarbij verbeelding, lichaam, klank en zintuigen centraal staan). De meditaties zelf hebben als doel om de inherente wakkere, open, vredige en meedogende kwaliteit van de geest op te wekken, deze te herkennen en te integreren in ons leven

Data: zaterdag 16 september; 7 oktober; 4 november; 2 december
Tijd: van 10.30—12.45 uur. Inloop vanaf 10.15
Kosten: Voor vier bijeenkomsten € 60,00 (voor tientjesleden) of € 80,00 (voor niet-leden)
Locatie: Vajra Vidya Centrum Soest

Studiebegeleiding – individueel of als groep

Voor degenen die zich op een meer persoonlijke en diepgaande manier de filosofie en psychologie van het Boeddhisme eigen willen maken, bied ik de mogelijkheid aan om zowel als (zelf te vormen) groep of individueel je te begeleiden bij studie. Aan de hand van een eerste verkenningsgesprek bepalen we het onderwerp, de literatuur, aantal en frequentie van bijeenkomsten, kosten, tijden en data. We kunnen daarbij gebruik maken van de collegeseries, de Power Points en de Readers die ik eerder heb gemaakt voor de lessen/ colleges aan de verschillende universiteiten en een groep cursisten in Rotterdam. De locatie van de bijeenkomsten is in het Vajra Vidya centrum of elders (als het een grotere groep betreft).

Klik hier voor een overzicht van onderwerpen van Lezingen en Collegeseries die Antoon zowel binnen (HOVO) als buiten de Universiteit heeft gegeven en voor u of uw organisatie kan verzorgen.

Persoonlijke begeleiding

Als je behoefte hebt aan begeleiding bij je meditatie, bij veranderingsprocessen, bij stressklachten, bij verliesverwerking of zingevingsproblematiek, dan kun je individuele sessies afspreken. In deze begeleiding combineer ik mijn werkervaring als yogadocent, lichaamsgericht psychosociaal therapeut met mijn ervaringen als meditatie instructeur, docent Boeddhisme en boeddhistisch counselor. Met behulp van verhelderende gesprekken en begeleide vormen van meditatie bied ik ondersteuning. Kosten, aantal bijeenkomsten en tijden vinden in overleg plaats.